Goede resultaten oogsten?

Duurzaam, Maatschappelijk Vastgoed

Eigentijdse, creatieve combinaties van voorzieningen in vrije tijd, sport, cultuur, ondernemerschap, onderwijs, zorg en welzijn.

Behaal een optimaal rendement, zowel sociaal maatschappelijk als economisch.

Diensten

Harvesting bekijkt de bedrijfsvoering vanuit verschillende invalshoeken en kan deze versterken door:

Formulering visie

Waar nodig afgestemd op het gemeentelijke beleid.

Planvorming

Gezamenlijk beheer en inhoudelijke programmering.

Communicatiebeleid

Creëren van draagvlak voor (nieuwe) planvorming & bevordering van een succesvolle in- en externe samenwerking.

Effectief inzetten vrijwilligers

Helpen bij effectief en op hun competenties inzetten van vrijwilligers.

Commercie & MVO

Ondersteuning m.b.t. blijvend balans vinden tussen commercie en sociaal-maatschappelijke doeleinden.

Ontwikkeling organisatie

Advisering aan en ondersteuning van bestuur en management bij (door)ontwikkeling van de organisatie.

Formuleren succesfactoren

Formuleren van succesfactoren bij de samenstelling van een (stichtings)bestuur.

Heide Mensink
Fotografie: Marieke Vogelzang

Harvesting

Harvesting betekent vrij vertaald ‘het plukken van de oogst’ en wil met haar betrokkenheid de bedrijfsvoering versterken. Op een dusdanige wijze, dat doelen met succes worden behaald en het (maatschappelijk) rendement van uw onderneming wordt vergroot.

Op naar een vruchtbare samenwerking...

Heidi Mensink
Groeien betekent niet altijd groter worden, maar benutten van hetgeen groots is

Projecten